Verifiera din motpart med Bank-ID

Vill du vara säker på vem du pratar med?

  • Vid känsliga telefonsamtal
  • I videomöten
  • När du lägger in en ny användare

Med vår enkla tjänst kollaID.se vet du att du pratar med rätt person

KollaID.se verifierar

Säkra telefonsamtal
Telefon är fortfarande en viktig kanal för myndigheter och kommuners kommunikation med invånare. Inom vård och omsorg behöver man i stor utsträckning veta vem man pratar med innan detaljer kan avhandlas. I socialförvaltning och elevhälsa likaså. Även för organisationer och inom privat sektor är det mycket viktigt att veta vem som är vem, särskilt inom områden där det finns speciella krav på att känna sin kund (Know Your Customer) och för att minska risken för bedrägeri.

Att snabbt, enkelt och kostnadseffektivt kunna verifiera vem som ringer, eller vem som svarar i telefon, möjliggör tillförlitliga samtal, säker myndighetsutövning och reducerar behovet av fysiska möten där någon skulle behöva visa ID-kort.

Säkra videomöten
Idag sker många myndigheters, kommuners och företags kommunikation med brukare och invånare utan fysiska möten. I mera krävande situationer kan videokonferensverktyg möjliggöra att ett möte kan genomföras. Inom socialförvaltning och inom vård och omsorg kan det behöva hållas SIP-möten och i skolan andra typer av utvecklings och planeringsmöten.

Oavsett orsaken till mötet kan en enkel verifiering av identiteten göra det möjligt att hålla mötet digitalt och i ett standardverktyg som Teams, Zoom och Meetings som redan används i organisationen.

Säker personuppgiftshantering
Våra kunder hanterar personuppgifter och behöver både veta att motparten är rätt och att ingen information under verifieringsprocessen hanteras av servrar som står i tredje land. Med kollaID.se sker identifieringen med BankID och vi planerar även Freja eID+.

Tjänsten drivs av ett svenskägt bolag med drift i Sverige och EU. Med kollaID.se kan ni vara lika säkra som alla våra myndighets-, kommun- och företagskunder som anlitar oss idag. Tjänsten kollaID.se ingår i Styrelsemöte.se-familjen.

Copyright kollaID.se – Med ensamrätt